Bible211. Petr1,14

1. Petr 1:14

Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti.


Verš v kontexte

13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista. 14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti. 15 Ten, který vás po­vo­lal, je svatý – právě tak buď­te svatí v ce­lém svém živo­tě i vy.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam,

Evanjelický

14 A ako po­slušné deti ne­pripodobňuj­te sa predošlým žiados­tiam z čias ne­vedomos­ti,

Ekumenický

14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali;

Bible21

14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti.

Bible211. Petr1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček