Ekumenický1. Kronická16,35

1. Kronická 16:35

Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou.


Verš v kontexte

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky. 35 Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou. 36 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

35 A po­vedz­te: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vy­trh­ni nás z po­hanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätos­ti a chlúbili sa tvojou chválou.

Evanjelický

35 A vrav­te: Po­máhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vy­trh­ni nás spomedzi po­hanov, aby sme ďakovať moh­li Tvoj­mu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou!

Ekumenický

35 Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou.

Bible21

35 Řekně­te: „Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček