Bible211. Korintským6,1

1. Korintským 6:1

Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi?


Verš v kontexte

1 Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi? 2 Copak ne­ví­te, že svatí bu­dou sou­dit svět? Když má­te jednou sou­dit svět, to nejste schopní roz­sou­dit ta­kové ma­ličkosti? 3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými?

Evanjelický

1 Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ?

Ekumenický

1 Ak má nie­kto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými?

Bible21

1 Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček