Roháček1. Korintským6,1

1. Korintským 6:1

Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými?


Verš v kontexte

1 Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými? 2 Alebo či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A jest­li vy máte súdiť svet, či ste nehod­ni roz­súdiť veci, k­toré sú najmenšie? 3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými?

Evanjelický

1 Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ?

Ekumenický

1 Ak má nie­kto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými?

Bible21

1 Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi?