Evanjelický1. Korintským6,1

1. Korintským 6:1

Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ?


Verš v kontexte

1 Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ? 2 A či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hod­ní súdiť malicher­nos­ti? 3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými?

Evanjelický

1 Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ?

Ekumenický

1 Ak má nie­kto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými?

Bible21

1 Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi?