Bible211. Korintským1,29

1. Korintským 1:29

aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil.


Verš v kontexte

28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je, 29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil. 30 Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 aby sa pred Bohom nech­válilo ni­ktoré telo.

Evanjelický

29 aby sa ni­kto nech­válil pred Bohom.

Ekumenický

29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval.

Bible21

29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček