Bible211. Korintským1,28

1. Korintským 1:28

Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je,


Verš v kontexte

27 Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné. 28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je, 29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 a ne­urodzené u sveta a opo­vr­hnuté si vy­volil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim,

Evanjelický

28 čo je svetu ne­urodzené a opo­vr­hnuté, vy­volil si Boh, a čoho niet, (vy­volil si), aby zničil to, čo je,

Ekumenický

28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je,

Bible21

28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček