Bible211. Korintským1,30

1. Korintským 1:30

Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením.


Verš v kontexte

29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil. 30 Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením. 31 A pro­to, jak je psáno: „Kdo se chlu­bí, ať se chlu­bí v Hospodinu.“

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 A vy ste z neho v Kris­tu Ježišovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha i spraved­livosťou i po­svätením i vy­kúpením,

Evanjelický

30 Z Neho aj vy ste v Kris­tovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múd­rosťou a spravod­livosťou a po­svätením a vy­kúpením,

Ekumenický

30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením,

Bible21

30 Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček