Bible211. Korintským1,2

1. Korintským 1:2

církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista:


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes 2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 cir­kvi Božej, ktorá je v Korin­te, po­sväteným v Kris­tu Ježišovi, po­volaným svätým, so všet­kými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te, ich aj našom:

Evanjelický

2 cir­kev­nému zboru Božiemu v Korin­te, po­sväteným v Kris­tovi Ježišovi, po­volaným svätým , so všet­kými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás.

Ekumenický

2 Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás:

Bible21

2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček