Bible211. Korintským1,1

1. Korintským 1:1

Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes 2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, po­volaný apoštol Ježiša Kris­ta skr­ze vôľu Božiu, a brat Sos­tenes

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sos­tenes,

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček