Bible211. Korintským1,3

1. Korintským 1:3

Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.


Verš v kontexte

2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 4 Stále za vás dě­ku­ji své­mu Bo­hu, to­tiž za to, jaké Boží mi­losti se vám do­stalo v Kri­stu Ježíši:

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček