Ekumenický1. Korintským1,2

1. Korintským 1:2

Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás:


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés 2 Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 cir­kvi Božej, ktorá je v Korin­te, po­sväteným v Kris­tu Ježišovi, po­volaným svätým, so všet­kými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te, ich aj našom:

Evanjelický

2 cir­kev­nému zboru Božiemu v Korin­te, po­sväteným v Kris­tovi Ježišovi, po­volaným svätým , so všet­kými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás.

Ekumenický

2 Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás:

Bible21

2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček