Bible211. Jan2,13

1. Jan 2:13

Píšu vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězi­li nad tím Zlým.


Verš v kontexte

12 Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuště­ny hří­chy. 13 Píšu vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězi­li nad tím Zlým. 14 Na­psal jsem vám, děti, že jste po­zna­li Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstáváa zvítězi­li jste nad tím Zlým.

späť na 1. Jan, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým.

Evanjelický

13 Píšem vám, ot­covia, pre­tože ste po­znali Toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, pre­tože ste zvíťazili nad zlost­níkom.

Ekumenický

13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.

Bible21

13 Píšu vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězi­li nad tím Zlým.

Bible211. Jan2,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček