Ekumenický1. Jánov2,13

1. Jánov 2:13

Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.


Verš v kontexte

12 Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám od­pus­tené hriechy. 13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým. 14 Na­písal som vám, deti, lebo ste spoz­nali Ot­ca. Na­písal som vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Na­písal som vám, mláden­ci, lebo ste sil­ní a Božie slovo zo­stáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým.

Evanjelický

13 Píšem vám, ot­covia, pre­tože ste po­znali Toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, pre­tože ste zvíťazili nad zlost­níkom.

Ekumenický

13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.

Bible21

13 Píšu vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězi­li nad tím Zlým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček