Roháček1. Jánov2,13

1. Jánov 2:13

Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým.


Verš v kontexte

12 Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým. 14 Píšem vám, deti, že ste po­znali Ot­ca. Písal som vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Písal som vám, mláden­ci, že ste sil­ní, a že slovo Božie zo­stáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým.

Evanjelický

13 Píšem vám, ot­covia, pre­tože ste po­znali Toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, pre­tože ste zvíťazili nad zlost­níkom.

Ekumenický

13 Píšem vám, ot­covia, lebo ste spoz­nali toho, ktorý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.

Bible21

13 Píšu vám, otcové, že jste po­zna­li To­ho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězi­li nad tím Zlým.