RoháčekZjavenie9,14

Zjavenie 9:14

ktorý to hlas hovoril šies­temu an­jelovi, ktorý mal trúbu: Roz­viaž tých štyroch an­jelov, po­viazaných pri veľkej rieke Euf­rate.


Verš v kontexte

13 A šies­ty an­jel za­trúbil, a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého ol­tára, ktorý s­tál pred Bohom, 14 ktorý to hlas hovoril šies­temu an­jelovi, ktorý mal trúbu: Roz­viaž tých štyroch an­jelov, po­viazaných pri veľkej rieke Euf­rate. 15 A boli roz­viazaní štyria an­jeli, ktorí boli pri­hotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby po­bili tretinu ľudí.

späť na Zjavenie, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 ktorý to hlas hovoril šies­temu an­jelovi, ktorý mal trúbu: Roz­viaž tých štyroch an­jelov, po­viazaných pri veľkej rieke Euf­rate.

Evanjelický

14 ktorý hovoril šies­temu an­jelovi, majúcemu trúbu: Roz­viaž štyroch an­jelov, zviazaných pri veľkej rieke Euf­rat!

Ekumenický

14 hovoril šies­temu an­jelovi, čo mal trúbu: Roz­viaž štyroch an­jelov spútaných pri veľkej rieke Euf­rat!

Bible21

14 jak ře­kl šesté­mu an­dělu s polnicí: „Roz­važ ty čtyři an­děly, kteří jsou svázáni u ve­liké ře­ky Eufrat!“