RoháčekZjavenie3,20

Zjavenie 3:20

Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby nie­kto počul môj hlas a ot­voril by dvere, voj­dem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.


Verš v kontexte

19 Ja všet­kých, ktorých milujem, kar­hám a ot­cov­sky trescem. Roz­hor­li sa tedy a učiň po­kánie. 20 Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby nie­kto počul môj hlas a ot­voril by dvere, voj­dem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. 21 Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Ot­com na jeho tróne.

späť na Zjavenie, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby nie­kto počul môj hlas a ot­voril by dvere, voj­dem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.

Evanjelický

20 Aj­hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak nie­kto počuje môj hlas a ot­vorí dvere, voj­dem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Ekumenický

20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak nie­kto počuje môj hlas a ot­vorí dvere, voj­dem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Bible21

20 Hle, sto­jím u dveří a tlu­ču. Kdoko­li us­lyší můj hlas a otevře mi dveře, ve­jdu k ně­mu a budu s ním večeřet a on se mnou.