RoháčekZjavenie2,20

Zjavenie 2:20

Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám.


Verš v kontexte

19 Znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku aj službu aj ver­nosť aj tr­pez­livosť aj tvoje skut­ky, aj tie po­sled­né, ktorých je viac ako pr­vých. 20 Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám. 21 A dal som jej čas, aby učinila po­kánie zo svoj­ho smils­tva, ale ne­učinila po­kánia.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám.

Evanjelický

20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám.

Ekumenický

20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám.

Bible21

20 Mám ale pro­ti to­bě, že ne­cháváš ženu Jezábel, která si říká pro­ro­kyně, aby uči­la a svádě­la mé služebníky ke smil­stvu a k mod­lářským hodům.