EkumenickýZjavenie2,20

Zjavenie 2:20

No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám.


Verš v kontexte

19 Po­znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku, vieru, službu a vy­trvalosť; a viem, že tvoje po­sled­né skut­ky sú počet­nejšie než pr­vé. 20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám. 21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám.

Evanjelický

20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám.

Ekumenický

20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám.

Bible21

20 Mám ale pro­ti to­bě, že ne­cháváš ženu Jezábel, která si říká pro­ro­kyně, aby uči­la a svádě­la mé služebníky ke smil­stvu a k mod­lářským hodům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček