RoháčekZjavenie17,2

Zjavenie 17:2

s ktorou smil­nili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smils­tva obyvatelia zeme.


Verš v kontexte

1 A prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a pre­hovoril so mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti od­súdenie tej veľkej smil­nice, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smil­nili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smils­tva obyvatelia zeme. 3 A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šar­látovej šel­me, ktorá bola pl­ná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

2 s ktorou smil­nili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smils­tva obyvatelia zeme.

Evanjelický

2 s ktorou králi zeme smil­nili a obyvatelia zeme sa opájali vínom jej smils­tva.

Ekumenický

2 s ktorou smil­nili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smils­tva.

Bible21

2 se kte­rou smilni­li králové země a obyva­te­lé země se opi­li vínem jejího smilstva.“