RoháčekZjavenie14,4

Zjavenie 14:4

To sú tí, ktorí sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panen­ci. To sú tí, ktorí na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, pr­votinou Bohu a Barán­kovi,


Verš v kontexte

3 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyr­mi živými bytosťami a pred star­cami. A ni­kto sa ne­mohol na­učiť pieseň iba tých sto štyrid­saťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. 4 To sú tí, ktorí sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panen­ci. To sú tí, ktorí na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, pr­votinou Bohu a Barán­kovi, 5 a v ich ús­tach nebola naj­dená lesť, lebo sú bez­vad­ní pred trónom Božím.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 To sú tí, ktorí sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panen­ci. To sú tí, ktorí na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, pr­votinou Bohu a Barán­kovi,

Evanjelický

4 To sú tí, čo sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panici; to sú tí, čo na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek by šiel, ktorí boli vy­kúpení z ľudí ako pr­votiny Bohu a Barán­kovi

Ekumenický

4 To sú tí, čo sa ne­poškvr­nili so ženami, lebo sú panici. Tí na­sledujú Barán­ka, kam­koľvek ide. Tí boli vy­kúpení spomedzi ľudí ako pr­votina Bohu a Barán­kovi.

Bible21

4 To jsou ti, kteří se ne­po­sk­vrni­li se žena­mi, ne­boť jsou panicové. To jsou ti, kteří násle­dují Beránka, kamko­li jde; ti byli vy­kou­peni z li­dí jako prvo­ti­ny Bohu a Berán­kovi.