RoháčekŽidom7,8

Židom 7:8

A tu berú desiat­ky ľudia, ktorí mrú, ale tam­to ten, ktorému sa dáva svedoc­tvo, že žije.


Verš v kontexte

7 A stojí ne­spor­ne, že menšie sa požeh­náva od väčšieho čo do hod­nos­ti. 8 A tu berú desiat­ky ľudia, ktorí mrú, ale tam­to ten, ktorému sa dáva svedoc­tvo, že žije. 9 A, nech sa tak vy­slovím, skr­ze Ab­raháma bol i Lévi, ktorý berie desiat­ky, odesatinený;

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A tu berú desiat­ky ľudia, ktorí mrú, ale tam­to ten, ktorému sa dáva svedoc­tvo, že žije.

Evanjelický

8 A po­tom: tu smr­teľní ľudia prijímajú desiat­ky, tam však nie­kto, o ktorom je do­svedčené, že žije.

Ekumenický

8 Tu pre­berajú desiat­ky smr­teľní ľudia, tam zasa ten, o ktorom máme svedec­tvo, že žije.

Bible21

8 Zde tedy při­jí­mají desátky smr­telní li­dé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že ži­je.

RoháčekŽidom7,8