RoháčekŽidom3,19

Židom 3:19

A vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.


Verš v kontexte

17 A na ktorýchže zanev­rúc hneval sa štyrid­sať rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili, a ktorých telá popadaly na púšti? 18 A ktorýmže pri­sahal, že ne­voj­dú do jeho od­počin­ku, ak nie tým, ktorí ne­pos­lúchali? 19 A vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

Evanjelický

19 A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

Ekumenický

19 Vidíme teda, že ne­moh­li voj­sť pre ne­vieru.

Bible21

19 Vi­dí­me te­dy, že ne­moh­li vejít kvů­li ne­věře.