RoháčekŽidom10,14

Židom 10:14

Lebo jed­nou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa po­sväcujú.


Verš v kontexte

13 A teraz už len očakáva, až budú jeho ne­priatelia položení za pod­nož jeho nôh. 14 Lebo jed­nou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa po­sväcujú. 15 A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo po­tom, keď prv po­vedal:

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo jed­nou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa po­sväcujú.

Evanjelický

14 Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú po­svätiť.

Ekumenický

14 Jed­nou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa po­sväcujú.

Bible21

14 ne­boť je­di­nou obětí přive­dl ty, které po­svěcuje, k věčné doko­na­losti.