RoháčekŽidom10,13

Židom 10:13

A teraz už len očakáva, až budú jeho ne­priatelia položení za pod­nož jeho nôh.


Verš v kontexte

12 Ale on donesúc jed­nu bit­nú obeť za hriechy navždy sa po­sadil po pravici Božej. 13 A teraz už len očakáva, až budú jeho ne­priatelia položení za pod­nož jeho nôh. 14 Lebo jed­nou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa po­sväcujú.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A teraz už len očakáva, až budú jeho ne­priatelia položení za pod­nož jeho nôh.

Evanjelický

13 a teraz už čaká, kým Mu Jeho ne­priatelia nebudú položení za pod­nož.

Ekumenický

13 Od­vtedy čaká, kým mu nebudú jeho ne­priatelia položení ako pod­nožka pod nohy.

Bible21

13 Od té doby čeká, až mu bu­dou ne­přá­te­lé po­loženi k no­hám,