RoháčekŽalmy89,19

Žalmy 89:19

Lebo náš štít je Hos­podinov a Svätého Iz­raelov­ho náš kráľ.


Verš v kontexte

18 Lebo ty si oz­dobou ich sily a svojou dob­rotivosťou po­výšiš náš roh.
19 Lebo náš štít je Hos­podinov a Svätého Iz­raelov­ho náš kráľ.
20 Vtedy si hovoril svojim svätým vo videní a riekol si: Položil som po­moc na hr­din­ského muža; vy­výšil som vy­braného z ľudu.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo náš štít je Hos­podinov a Svätého Iz­raelov­ho náš kráľ.

Evanjelický

19 Lebo náš štít pat­rí Hos­podinovi a náš kráľ Svätému Iz­raela.

Ekumenický

19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.

Bible21

19 Hos­po­di­nu patří naše pavéza, Svatému iz­rael­ské­mu náš král!