RoháčekŽalmy80,18

Žalmy 80:18

Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmoc­nil pre seba.


Verš v kontexte

17 Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od že­hrania tvojej tvári.
18 Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmoc­nil pre seba.
19 A ne­uh­neme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

18 Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmoc­nil pre seba.

Evanjelický

18 Nech je Tvoja ruka nad mužom Tvojej pravice a nad synom ľud­ským, ktorého si si vy­choval.

Ekumenický

18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.

Bible21

18 Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lid­ským synem, je­hož sis vy­choval!