EkumenickýŽalmy80,18

Žalmy 80:18

Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.


Verš v kontexte

17 Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.
18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.
19 Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

18 Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmoc­nil pre seba.

Evanjelický

18 Nech je Tvoja ruka nad mužom Tvojej pravice a nad synom ľud­ským, ktorého si si vy­choval.

Ekumenický

18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.

Bible21

18 Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lid­ským synem, je­hož sis vy­choval!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček