RoháčekŽalmy74,1

Žalmy 74:1

Vy­učujúci Azafov. Prečo si nás, ó, Bože, za­vr­hol na večnosť? P­rečo je roz­nietený tvoj hnev na stádo tvojej pas­tvy?


Verš v kontexte

1 Vy­učujúci Azafov. Prečo si nás, ó, Bože, za­vr­hol na večnosť? P­rečo je roz­nietený tvoj hnev na stádo tvojej pas­tvy?
2 Roz­pamätaj sa na svoje shromaždenie, ktoré si tam dáv­no kúpil, na prútok svoj­ho dedičs­tva, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, toď, na ktorom bývaš.
3 Po­vznes svoje kroky k večným roz­valeninám. Všet­ko zkazil ne­priateľ v svätyni!

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy­učujúci Azafov. Prečo si nás, ó, Bože, za­vr­hol na večnosť? P­rečo je roz­nietený tvoj hnev na stádo tvojej pas­tvy?

Evanjelický

1 Po­učný žalm Ásáfov. Prečo si nás navždy za­vr­hol, Bože? Prečo tlie Tvoj hnev proti ov­ciam Tvojej pas­tvy?

Ekumenický

1 Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?

Bible21

1 Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, to­lik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez kon­ce?