EkumenickýŽalmy74,1

Žalmy 74:1

Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?


Verš v kontexte

1 Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?
2 Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.
3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy­učujúci Azafov. Prečo si nás, ó, Bože, za­vr­hol na večnosť? P­rečo je roz­nietený tvoj hnev na stádo tvojej pas­tvy?

Evanjelický

1 Po­učný žalm Ásáfov. Prečo si nás navždy za­vr­hol, Bože? Prečo tlie Tvoj hnev proti ov­ciam Tvojej pas­tvy?

Ekumenický

1 Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?

Bible21

1 Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, to­lik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez kon­ce?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček