RoháčekŽalmy7,4

Žalmy 7:4

Hos­podine, môj Bože, ak som to urobil, ak je ne­právosť na mojich rukách,


Verš v kontexte

3 Aby ne­uch­vátil nep­riateľ ako lev moju dušu a neroz­tr­hal, keď by nebolo, kto by vy­trh­nul!
4 Hos­podine, môj Bože, ak som to urobil, ak je ne­právosť na mojich rukách,
5 ak som od­plácal zlým tomu, kto žil so mnou v po­koji (Áno, vy­tr­hoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny! ),

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podine, môj Bože, ak som to urobil, ak je ne­právosť na mojich rukách,

Evanjelický

4 Ó Hos­podine, Bože môj, ak som to urobil, ak ne­právosť mi lip­ne na rukách;

Ekumenický

4 Hos­podin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bez­právie,

Bible21

4 Hos­po­di­ne, Bože můj, jest­liže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bez­práví,

RoháčekŽalmy7,4