RoháčekŽalmy7,12

Žalmy 7:12

Bôh je spravedlivý sud­ca a sil­ný Bôh sa hnevá na bez­božného každý deň.


Verš v kontexte

11 Môj štít je u Boha, ktorý za­chraňuje úp­rim­ných srd­com.
12 Bôh je spravedlivý sud­ca a sil­ný Bôh sa hnevá na bez­božného každý deň.
13 Ak sa ne­ob­ráti, na­os­trí svoj meč; na­tiahol svoje lučište a na­mieril ho

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Bôh je spravedlivý sud­ca a sil­ný Bôh sa hnevá na bez­božného každý deň.

Evanjelický

12 Boh je spravod­livým sud­com: On môže tres­tať každý deň.

Ekumenický

12 Boh je spravod­livý sud­ca. On dáva výs­trahu každý deň.

Bible21

12 Bůh je sprave­dlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den.