RoháčekŽalmy58,7

Žalmy 58:7

Bože, po­vy­vaľuj ich zuby v ich ús­tach, vy­lám tie črenové zuby mladých ľvov, ó, Hos­podine!


Verš v kontexte

6 aby ne­počul hlasu za­klínačov, ­hlasu čarodejníka, vy­cvičeného v čaroch.
7 Bože, po­vy­vaľuj ich zuby v ich ús­tach, vy­lám tie črenové zuby mladých ľvov, ó, Hos­podine!
8 Nech sa roz­lejú ako voda, k­torá sa rozp­lýva a miz­ne. A keby niek­to z nich natiahol lučište a naložil svoje šípy, nech sú, jako čo by boly porezané!

späť na Žalmy, 58

Príbuzné preklady Roháček

7 Bože, po­vy­vaľuj ich zuby v ich ús­tach, vy­lám tie črenové zuby mladých ľvov, ó, Hos­podine!

Evanjelický

7 Bože, polám im zuby v ús­tach, ro­zdrv chrup levíčat, ó Hos­podine!

Ekumenický

7 Bože, zuby im po­vyrážaj z úst! Polám chrup levíčatám, Hos­podin!

Bible21

7 V ús­tech jim, Hos­po­di­ne, roz­bij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vy­lá­mej!