RoháčekŽalmy51,11

Žalmy 51:11

Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a za­hľaď všet­ky moje ne­právos­ti.


Verš v kontexte

10 Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kos­ti, ktoré si zdr­til.
11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a za­hľaď všet­ky moje ne­právos­ti.
12 Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a za­hľaď všet­ky moje ne­právos­ti.

Evanjelický

11 Skry si tvár pred mojimi hriech­mi a zo­tri všet­ky moje viny!

Ekumenický

11 Za­kry si tvár pred mojimi hriech­mi a zo­tri všet­ky moje viny!

Bible21

11 Od mého hří­chu kéž svou tvář odvrátíš, všechny mé viny kéž od­straníš!