RoháčekŽalmy51,12

Žalmy 51:12

Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.


Verš v kontexte

11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a za­hľaď všet­ky moje ne­právos­ti.
12 Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.
13 Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

12 Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.

Evanjelický

12 Srd­ce čis­té stvor mi, ó Bože, a ob­nov vo mne ducha pev­ného!

Ekumenický

12 Stvor mi čis­té srd­ce, Bože, ob­nov vo mne pev­ného ducha!

Bible21

12 Stvoř ve mně, Bože, srd­ce ryzí, v mém nit­ru obnov du­cha stá­losti.