RoháčekŽalmy50,8

Žalmy 50:8

Ne­viním ťa pre tvoje bit­né obeti ani pre tvoje zápaly, k­toré sú stále predo mnou.


Verš v kontexte

7 Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Iz­raelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!
8 Ne­viním ťa pre tvoje bit­né obeti ani pre tvoje zápaly, k­toré sú stále predo mnou.
9 Ne­vez­mem z tvoj­ho domu jun­ca a z tvojich chlievov koz­lov.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­viním ťa pre tvoje bit­né obeti ani pre tvoje zápaly, k­toré sú stále predo mnou.

Evanjelický

8 Nekar­hám ťa pre tvoje zábit­ky, veď tvoje zápaly sú stále predo mnou.

Ekumenický

8 Nekar­hám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.

Bible21

8 Kvů­li tvým obě­tem tě neviním, tvé zápaly mi nikdy ne­chybí.