RoháčekŽalmy50,14

Žalmy 50:14

Obetuj Bohu chválu a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby.


Verš v kontexte

13 A po­tom či azda jedám mäso volov a pijem krv koz­lov?
14 Obetuj Bohu chválu a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby.
15 A vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a budeš ma oslavovať.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

14 Obetuj Bohu chválu a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby.

Evanjelický

14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!

Ekumenický

14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby!

Bible21

14 Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sli­by plň před Nej­vyšším.