EvanjelickýŽalmy50,14

Žalmy 50:14

Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!


Verš v kontexte

13 Či mäso z býkov jedávam a pijem azda krv koz­lov?
14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!
15 Vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a ty ma budeš oslavovať!

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

14 Obetuj Bohu chválu a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby.

Evanjelický

14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Naj­vyššiemu svoje sľuby!

Ekumenický

14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby!

Bible21

14 Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sli­by plň před Nej­vyšším.