RoháčekŽalmy33,21

Žalmy 33:21

Lebo v ňom sa bude radovať naše srd­ce, pre­tože sa nadejeme na meno jeho svätos­ti.


Verš v kontexte

20 Naša duša čaká Hos­podina; našou po­mocou a naším štítom je on.
21 Lebo v ňom sa bude radovať naše srd­ce, pre­tože sa nadejeme na meno jeho svätos­ti.
22 Nech je, ó, Hos­podine, tvoja milosť nad na­mi, jako očakávame na teba.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo v ňom sa bude radovať naše srd­ce, pre­tože sa nadejeme na meno jeho svätos­ti.

Evanjelický

21 Lebo z Neho sa teší naše srd­ce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

Ekumenický

21 V ňom sa raduje naše srd­ce, lebo dúfame v jeho sväté meno.

Bible21

21 On je ra­dostí naše­ho srdce, v jeho svaté jméno doufá­me.