RoháčekŽalmy33,22

Žalmy 33:22

Nech je, ó, Hos­podine, tvoja milosť nad na­mi, jako očakávame na teba.


Verš v kontexte

20 Naša duša čaká Hos­podina; našou po­mocou a naším štítom je on.
21 Lebo v ňom sa bude radovať naše srd­ce, pre­tože sa nadejeme na meno jeho svätos­ti.
22 Nech je, ó, Hos­podine, tvoja milosť nad na­mi, jako očakávame na teba.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

22 Nech je, ó, Hos­podine, tvoja milosť nad na­mi, jako očakávame na teba.

Evanjelický

22 Buď Tvoja milosť nad na­mi, ó Hos­podine, ako my na Teba očakávame!

Ekumenický

22 Hos­podin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!

Bible21

22 Kéž je s ná­mi tvá lás­ka, Hospodine, jako je v to­bě naše na­děje!