RoháčekŽalmy19,5

Žalmy 19:5

Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.


Verš v kontexte

4 Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.
5 Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.
6 A ono vy­chádza jako ženích zpod svoj­ho bal­dachína; raduje sa jako hr­dina majúc bežať ces­tou.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.

Evanjelický

5 Ich zvuk sa ne­sie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich po­stavil sln­ku stan;

Ekumenický

5 Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.

Bible21

5 je­jich zvuk ozývá se ce­lou zemí, do krajů svě­ta do­léhá je­jich zvěst. Bůh stan po­stavil slun­ci v ne­besích