RoháčekŽalmy18,32

Žalmy 18:32

Lebo k­de kto je Bohom krome Hos­podina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!


Verš v kontexte

31 Ces­ta sil­ného Boha je bez­úhon­ná. Reč Hos­podinova je čis­tá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všet­kým, ktorí sa utiekajú k ne­mu.
32 Lebo k­de kto je Bohom krome Hos­podina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!
33 Sil­ný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja ces­ta bola bez­úhon­ná;

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

32 Lebo k­de kto je Bohom krome Hos­podina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!

Evanjelický

32 Veď kto je Bohom ok­rem Hos­podina? A kto je skalou ok­rem nášho Boha?

Ekumenický

32 Veď kto je Boh ok­rem Hos­podina? Kto je Skala, ak nie náš Boh?

Bible21

32 Kdo by byl Bo­hem kro­mě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?