RoháčekŽalmy18,33

Žalmy 18:33

Sil­ný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja ces­ta bola bez­úhon­ná;


Verš v kontexte

32 Lebo k­de kto je Bohom krome Hos­podina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!
33 Sil­ný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja ces­ta bola bez­úhon­ná;
34 moje nohy robí podob­nými nohám jelenice a po­stavuje ma na mojich výšinách.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

33 Sil­ný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja ces­ta bola bez­úhon­ná;

Evanjelický

33 Boh, ktorý ma opásal silou, a bez­úhon­nou robí moju ces­tu,

Ekumenický

33 Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma ces­tou do­konalos­ti,

Bible21

33 Ten­to Bůh mě vy­z­bro­juje silou, on činí doko­nalou ces­tu mou.