RoháčekŽalmy18,19

Žalmy 18:19

Nadišli na mňa v deň môj­ho nešťas­tia, ale Hos­podin mi bol oporou


Verš v kontexte

18 Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.
19 Nadišli na mňa v deň môj­ho nešťas­tia, ale Hos­podin mi bol oporou
20 a vy­viedol ma na prie­s­trans­tvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 Nadišli na mňa v deň môj­ho nešťas­tia, ale Hos­podin mi bol oporou

Evanjelický

19 Pre­pad­li ma v čase môj­ho trápenia, ale Hos­podin bol mi oporou.

Ekumenický

19 Vy­stúpili proti mne v deň môj­ho nešťas­tia, no Hos­podin mi bol oporou.

Bible21

19 Přepad­li mě v den mé bídy, Hospodin mě však podpíral,