RoháčekŽalmy17,15

Žalmy 17:15

Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.


Verš v kontexte

13 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, predídi ho; zo­hni ho; vy­trh­ni moju dušu z moci bezbožníka svojím mečom,
14 od z­lých mužov tvoja ruka, Hos­podine, od mužov tohoto sveta, k­torí majú svoj podiel v tom­to živote, a ktorých brucho na­plňuješ zo svojich zásobár­ní; na­sýtia sa aj ich synovia, a svoj zbytok zanechajú svojim ne­mluvňatám.
15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

Evanjelický

15 Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.

Ekumenický

15 Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa tvojím ob­razom.

Bible21

15 Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.