Bible21Žalmy17,15

Žalmy 17:15

Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.


Verš v kontexte

13 Po­vstaň, Hos­po­di­ne! Po­stav se mu tváří! Sraz ho na ko­le­na – mečem svýmzachraň mi život před niče­my!
14 Před lid­mi, Hos­po­di­ne, svou ru­kou ochraň mě, před lid­mi, je­jichž odpla­tou je život na světě. Ať se jim na­plní bři­cha tím, cos jim nashromáždil, ať je­jich dě­ti mají víc, než sní, na je­jich ma­ličké ať zbu­de v hojnosti!
15 Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

Evanjelický

15 Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.

Ekumenický

15 Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa tvojím ob­razom.

Bible21

15 Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.

Bible21Žalmy17,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček