RoháčekŽalmy147,1

Žalmy 147:1

Hal­lelujah, ch­váľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žal­my, lebo je to k­rás­ne a milé; slušná je chvála.


Verš v kontexte

1 Hal­lelujah, ch­váľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žal­my, lebo je to k­rás­ne a milé; slušná je chvála.
2 Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; shromaždí rozp­týlených Iz­raelových,
3 ten, ktorý uzdravuje skrúšených srd­com a ob­väzuje ich boľaviny,

späť na Žalmy, 147

Príbuzné preklady Roháček

1 Hal­lelujah, ch­váľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žal­my, lebo je to k­rás­ne a milé; slušná je chvála.

Evanjelický

1 Haleluja! Chváľte Hos­podina! Lebo je dob­ré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválo­spev je milý, ľúbez­ný.

Ekumenický

1 Haleluja! Ako dob­ré je ospevovať nášho Boha, je to príjem­né a pat­rí sa ho chváliť.

Bible21

1 Haleluja! Jak dob­ré je zpívat naše­mu Bohu žalm, jak je to rozkošné – chvá­la je líbez­ná!