RoháčekŽalmy145,18

Žalmy 145:18

Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.


Verš v kontexte

17 Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.
18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.
19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.

Evanjelický

18 Blíz­ky je Hos­podin všet­kým, ktorí Ho vzývajú, všet­kým, ktorí Ho vzývajú oprav­divo.

Ekumenický

18 Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)

Bible21

18 Hos­po­din je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v oprav­dovosti.