RoháčekŽalmy136,8

Žalmy 136:8

sl­n­ce, aby panovalo vod­ne, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,


Verš v kontexte

7 ktorý učinil veľké svet­lá, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
8 sl­n­ce, aby panovalo vod­ne, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

8 sl­n­ce, aby panovalo vod­ne, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

8 Sln­ko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

8 Sln­ko má vlád­nuť vo dne, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

8 Uči­nil slun­ce, aby vládlo dni – jeho lás­ka trvá navěky!