RoháčekŽalmy106,18

Žalmy 106:18

A roz­nietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bez­božníkov.


Verš v kontexte

17 Tu sa ot­vorila zem a po­hl­tila Dátana a pri­kryla sber­bu Abirámovu.
18 A roz­nietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bez­božníkov.
19 Spravili si aj teľa na Horebe a klaňali sa sliatine

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

18 A roz­nietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bez­božníkov.

Evanjelický

18 Nato sa oheň zažal v tých­to zber­bách a plameň strávil bez­božníkov.

Ekumenický

18 Proti tej­to zber­be vzbĺkol oheň, bez­božníkov strávil plameň.

Bible21

18 Oheň vy­šle­hl pro­ti té tlupě, spálil ty da­re­báky pla­menem!